Pośród wielu stolic województw w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze